Cysylltwch  Ni

Cysylltwch â’n tîm derbynfa ar 01970 611190 i drefnu eich apwyntiad.

A fyddech mor garedig â dweud wrthom os hoffech weld naill ai Lowri neu Cara. Penderfynwch ar sail pa fath o dyliniad yr ydych yn dymuno, os am dyliniad Spa, ymlaciol (Lowri) neu dyliniad meinwe dwfn, chwaraeon (Cara).

Ebostiwch unrhyw gwestiynau sydd gennych at mail@ccy.org.uk

Hefyd gallwch gofrestru ar ein sustem archebu ar lein 24/7 i chwilio am a threfnu ymweliad.

https://diary.clinicoffice.co.uk/corff-ystwyth